Gruppemelding

Håndtér planlagte eller uforutsette hendelser

Når det skjer ting som må følges opp over tid er det viktig å ha en godt verktøy for hendelsesstyring. Hos Stix får man verktøy for å registrere, spore og håndtere hendelser, både planlagte og uforutsette.

Illustrasjon av Reach på forskjellige enheter

Gruppemelding

Enkel organisering

Enkel organisering

Mottakere organiseres enkelt i grupper og det er mulig med medlemskap i flere grupper. Antall er ikke begrenset.

+ Finn ut mer
Planlagte utsendelser

Planlagte utsendelser

Legg utsendelser i kø på fritt valgt tidspunkt slik at melding går ut akkurat når den skal.

+ Finn ut mer
Sende SMS

Sende SMS

Få klikk for å sende melding til mottakere i grupper. Meldinger kan også sendes til enkeltmottakere.

+ Finn ut mer
Import og eksport

Import og eksport

Støtter import fra og eksport til Excel og kommaseparerte filer.

+ Finn ut mer
Malstyring

Malstyring

Maler for meldinger man sender hyppig kan opprettes, og disse hentes frem når man oppretter en ny utgående melding.

+ Finn ut mer
Innmelding

Innmelding

La brukere selv melde seg inn via SMS slik at du slipper å samle mottakere selv.

+ Finn ut mer
Illustrasjon av Reach Grupper

Enkel organisering

Reach lar deg dele inn og organisere dine medlemmer i grupper akkurat slik det passer best for din organisasjon. Medlemmer kan legges i flere grupper samtidig slik at man slipper duplikate medlemmer.

Illustrasjon av Reach Gruppeimport

Import og eksport

Medlemmer kan med få tastetrykk importeres fra Excel og kommaseparerte filer, og du kan selvsagt hente ut medlemmene til samme format senere. Dette gjør det enkelt å hente inn medlemmer fra for eksempel et lojalitets- eller kundesystem for import i Reach. Under import velger man samtidig om man vil melde medlemmene inn i grupper automatisk. Dette reduserer arbeidsmengden for å få hentet inn og systematisert medlemmer. Gjennom grensesnitt for maskin-til-maskin kommunikasjon kan medlemmer automatisk legges inn og grupperes fra tredjepartsløsninger, for eksempel personalsystem eller webskjema for kundeklubb.

Innmelding

Innmelding

Gjennom våre løsninger kan man aktivere mulighet for eksterne å melde seg inn i grupper. Ypperlig til bruk for kundeklubber og lojalitetsprogrammer, samt i virksomheter der det er stor bredde i type varsler som potensielt sendes ut.

Illustrasjon av Reach Utsendelse
Illustrasjon av Reach Utsendelse
Illustrasjon av planlagt utsendelse

Sende SMS

Når tiden kommer for å sende ut SMS kan man velge å sende til fritt definerte enkeltmottakere, eller man kan velge å sende til mottakere i forhåndsdefinerte grupper. Lange tekstmeldinger er også støttet i Reach, hvilket gjør at man har plass til å formulere gode og forståelige meldinger. Dashboard viser løpende status på alle utsendelser og man kan lett se hvilke mottakere som har og ikke har fått meldingen.

Malstyring

Sender man ofte likelydende meldinger kan det være veldig tidsbesparende å opprette maler som kan hentes frem når man skal sende ut en melding. Tekst fra mal kan hentes direkte fra grenseflaten der man oppretter en utgående melding. En annen positiv effekt av å bruke maler for tekstmeldinger er at man litt lettere kan unngå skrivefeil i meldingene som går ut. Malene kan også redigeres og endring på maler loggføres med innhold, dato, tidspunkt og hvem som endret malen.

Planlagte utsendelser

Reach gir muligheten for å planlegge utsendelser frem i tid. Med få trykk legger man inn ønsket tidspunkt og så vil meldingen gå ut på det angitte tidspunktet. Man kan når som helst før utsendelsen starter endre på meldingens innhold, mottakere og tidspunkt for start. Dette gjør at det er enkelt for virksomheten å koordinere utsendelse av sms med bestemte aktiviteter slik som markedskampanjer eller annet som skjer innenfor et spesifikt tidsrom.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Hvis du legger igjen dine kontaktdetaljer i skjemaet under, vil vi kontakte deg ved første anledning for gjennomgang av hvordan Stix kan hjelpe din virksomhet.