Befolkningsvarsling

Varsling basert på grupper eller geografi

Stix Reach er en webbasert løsning som lar deg sende ut varsel via tekstmelding og taleoppringning. Mottakere kan bestemmes ut fra utvalg direkte i kart eller forhåndsdefinerte grupper. Løsningen fungerer like godt i nettleseren på pc, som på mobil og nettbrett.

Illustrasjon av Reach på forskjellige enheter

Varsling til befolkningen

Med løsningen for varsling og beredskap kan din etat, virksomhet eller organisasjon effektivt varsle knyttet til både planlagte og uforutsette hendelser. Datagrunnlag om mottakere kan automatisk hentes fra interne systemer eller tredjeparter. Til kommunale og statlige enheter tilbyr vi uttrekk av mottakere basert på registrert befolkningsmasse.

Kapasitet Kapasitet

Gjennomfør varsling av flere hundre tusen mottakere innenfor et lite tidsrom.

Flere kanaler Flere kanaler

Varsle med tekstmelding, talemelding og data til grupper eller befolkning.

Rapportering Rapportering

Utvidet informasjon om statuser, mottakere, tidspunkt for hendelser med mer.

Sikkerhet Sikkerhet

All informasjon er lagret på servere i Norge, for samsvar med Arkivloven.

Illustrasjon av Norge
Varslingskanaler i Reach

Status på mottakere

Reach statistikk
Reach Sikkerhet

Servicemeldinger

Det moderne mennesket stiller stadig høyere krav til tjenesteleverandører når det kommer til å bli informert om hendelser og annet som kan påvirke kvaliteten på tjenester levert til dem. Tjenesteleverandører for infrastruktur som vei, vann, strøm og transport blir stilt spesielt høye krav til, og disse må på forsvarlig vis kunne kommunisere informasjon knyttet til tjenestekvalitet til sine kunder.

Illustrasjon av Reach Melding

Befolkningsvarsling

Områdevarsling

Stix Reach har støtte for telling og uttrekk av befolkning basert på område valgt i kart. Område kan defineres ved frihåndstegning av polygon eller defineres med senterpunkt og radius fra dette punktet. Systemet trekker ut de privatpersoner og bedrifter som er registrert innenfor området og det vises både oppsummering og detaljvisning for befolkningen.

Områdevarslingen kan brukes som en del av arbeid med varsling og beredskap, og er en naturlig utvidelse når man skal ivareta og trygge befolkningen i et område.

Oppsummering av mottakere
Kartutsnitt

Sårbare og prioriterte mottakere

Når man skal gjennomføre varsling har man ofte behov for å sørge for at enkelte mottakere blir prioritert foran andre. Reach har god støtte for å legge inn prioriterte mottakere som vil motta meldinger før alle andre mottakere i en utsendelse.

Denne funksjonaliteten kan brukes til å sørge for hurtig og tidlig varsling av for eksempel forflytningshemmede eller andre særlig sårbare mottakere, eller simpelthen bare prioriterte kunder / leverandører.

Logikken for håndtering av prioriterte mottakere sørger for at disse alltid blir behandlet før andre mottakere, både ved første utsendelse og når systemet automatisk prøver ny leveranse grunnet manglende bekreftet mottak.

Kartutsnitt
Kartmarkør Kartmarkør Kartmarkør

Planlegg frem i tid

Mange aktiviteter en serviceorganisasjon eller en offentlig virksomhet skal foreta seg ligger frem i tid. For disse aktivitetene kan det legges varslinger i kø for utsendelse på spesifikke tidspunkt.

Med slike planlagte varslinger er man godt forberedt og slipper å tenke på at varsling også skal gjennomføres når man kommer til tidspunktet der aktiviteten starter.

Alle planlagte varslinger ligger tilgjengelig slik at man kjapt får oversikt over alt som er planlagt.

Planlegg frem i tid

Folkeregisteret og datakilder

Stix Reach er koblet mot flere offentlige registre for uthenting av datagrunnlag for varslinger, herunder Folkeregisteret. Dette sikrer korrekt mottakerinformasjon når varslinger skal sendes ut.

Ved bruk av Reach trenger du ikke tenke på kompleksitet i håndtering av geodata, spesielle forhold knyttet til Folkeregisteret eller den praktiske forvaltningen av registerdata.

Vi besørger trygg behandling av alle sensitive data og er tiltrodd databehandler for små såvel som store virksomheter.

Folkeregisteret

Ekstern portal

Løsningen kommer med en ekstern portal hvor publikum kan logge inn for selvbetjening på flere områder. Her kan de se varslinger de har vært en del av, legge til ekstraoppføringer på adresser og mer til.

Portalen kan også brukes til å la brukere selv melde seg inn og ut av varslingsgrupper samt pause varslinger i spesifikke tidsperioder.

Hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig i portalen for publikum kan tilpasses den enkelte kunde og kundens virksomhet.

Ekstern portal
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Hvis du legger igjen dine kontaktdetaljer i skjemaet under, vil vi kontakte deg ved første anledning for gjennomgang av hvordan Stix kan hjelpe din virksomhet.