Hjemmelshavere fra eiendomsregisteret 

Utsnitt fra kart

Enkel og grei henting av hjemmelshaverinformasjon i Stix Reach.

Visste du at man via Stix Reach kan hente ut informasjon om hjemmelshavere? Dette er funksjonalitet som er veldig nyttig for dere som jobber med arealplanlegging, tiltak som påvirker privat grunn og så videre. Utvalg kan gjøres direkte ved å tegne i kartet, eller du kan skrive inn kommune- gårds- og bruksnummer om har dette for hånden. Vi støtter selvsagt oppslag på frittstående enheter, eierseksjoner, hele og deler av borettslag og mer til. 

Siden det ofte er ønskelig å få etabler kontakt med hjemmelshavere man søker frem har vi sørget for å knytte data om personene mot Statens Kontakt og reservasjonsregister slik at oppføringer automatisk får påført mobilnummer og epost-adresse. 

Alle lister du henter ut i grensesnittet kan eksporteres som Excel- eller CSV-fil for videre bruk i andre fagsystem eller ved formidling til distribusjonspartnere. 

Takk til Audun som nylig kom med flere gode innspill til hvordan tjenester kunne forbedres på flere områder. Noe av dette er løst mens andre saker jobber vi videre med.