Forbedret universell utforming i kundeportalen 

Eksempel på dårlig tilgjengelighet

Vi har vært flink på brukervennlighet, men tydeligvis ikke universell utforming.

For en tid siden engasjerte en av våre kunder et knippe eksperter på Universell Utforming (UU). Disse skulle gå gjennom noen av vår kundes løsninger og gjøre vurderinger av om god UU var fulgt og om det var noen punkter hvor vår kunde burde forbedre løsningene sine.

Disse konsulentene var åpenbart veldig faglig dyktige, grundige og godt over snittet engasjerte i å gjøre en så god jobb som mulig med gjennomgangen. I arbeidet deres snublet de over en link til den eksterne kundeportalen i Stix Reach, og selv om denne strengt tatt ikke er en del av kundens løsninger fulgte de opp med å kjøre en full gjennomgang av den også. Og glad er vi for det!

Resultatet av gjennomgangen, det vil si den meget omfattende rapporten de leverte, var intet mindre enn en absolutt og total slakt av UU i den eksterne portalen som Stix Reach tilbyr. Det er kanskje lett å tenke at dette må være ganske nedslående for oss, men faktisk var det omvendt. For oss var det litt som å vinne i lotto.

Ikke bare får vi et tydelig signal om at den eksterne portalen er relevant nok til at den fortjener en slik gjennomgang, men samtidig får vi også helt konkrete og ekstremt velbegrunnede tilbakemeldinger på hvorfor forrige løsning på ingen måte holdt mål. I tillegg har vi da plutselig en fullstendig oversikt over hva vi måtte fikse og ikke minst hvordan det skal og må korrigeres for at vi skal kunne gi alle brukere en god opplevelse. Å gi alle brukere en god opplevelse er viktig for oss. Det skal ikke bare være tilrettelagt de som ikke har behov for universell utforming.

Vi er nå i mye større grad observant på elementene som utgjør god UU og tar disse lærdommene med oss videre i vårt arbeid på flere områder. Takk til kunden vår som ikke bare gav oss total slakt på UU, men også delte med oss hvilke grep som burde bli tatt.

Vi sier det i noen sammenhenger, men vi kunne sikkert sagt det oftere: vi har de kuleste kundene.