Hurtigsøk i kundeportalen 

Illustrasjon av Reach Kunderportal filtrering

Mer brukervennlighet for eksterne brukere av kundeportalen!

Flere av dere er nok nå godt kjent med den eksterne kundeportalen (hvis ikke: be support om demo!) og vi vil i dag tipse om at det nylig er kommet et stykke ny funksjonalitet der.

Før var det slik at dersom man eksponerte mange grupper som påmeldingslister i portalen så overlot man til bruker å bla gjennom samtlige for å finne den eller de gruppene som var aktuelle å melde seg på. Dette er helt greit ved få antall grupper, men dersom man har flere hundre grupper kan man som bruker fort bli litt utmattet av å bla gjennom alle valgene. 

Vi har derfor laget funksjonalitet som gjør at bruker kan taste noen få bokstaver fra navnet på påmeldingslisten som man er ute etter og så gjør grensesnittet automatisk en innsnevring av viste grupper til det som samsvarer med søket. Det blir da veldig lett å finne frem til riktig påmeldingsliste, selv om det er veldig mange lister. 

Takk til alle som har gitt oss tilbakemelding om at navigering i listene var unødvendig tungvint. Vi håper og tror at dagens løsning er en stor forbedring.