Reach

Varsling basert på grupper eller geografi

Stix Reach er en webbasert løsning som lar deg sende ut varsel via tekstmelding og taleoppringning. Mottakere kan bestemmes ut fra forhåndsdefinerte grupper eller utvalg direkte i kart. Løsningen fungerer like godt i nettleseren på pc som på mobil og nettbrett.

Gruppemelding

Enkel organisering

Mottakere organiseres enkelt i grupper og det er mulig med medlemskap i flere grupper. Antall er ikke begrenset.

+ Finn ut mer

Planlagte utsendelser

Legg utsendelser i kø på fritt valgt tidspunkt slik at melding går ut akkurat når den skal.

+ Finn ut mer

Sende SMS

Få klikk for å sende melding til mottakere i grupper. Meldinger kan også sendes til enkeltmottakere.

+ Finn ut mer

Import og eksport

Støtter import fra og eksport til Excel og kommaseparerte filer.

+ Finn ut mer

Malstyring

Maler for meldinger man sender hyppig kan opprettes, og disse hentes frem når man oppretter en ny utgående melding.

+ Finn ut mer

API-tilgang

Alle funksjoner tilgjengelig via dokumentert REST API. Alt du kan gjøre i grensesnittet kan du gjøre via API.

+ Finn ut mer

Enkel organisering

Reach lar deg dele inn og organisere dine medlemmer i grupper akkurat slik det passer best for din organisasjon. Medlemmer kan legges i flere grupper samtidig slik at man slipper duplikate medlemmer.

Import og eksport

Medlemmer kan med få tastetrykk importeres fra Excel og kommaseparerte filer, og du kan selvsagt hente ut medlemmene til samme format senere. Dette gjør det enkelt å hente inn medlemmer fra for eksempel et lojalitets- eller kundesystem for import i Reach. Under import velger man samtidig om man vil melde medlemmene inn i grupper automatisk. Dette reduserer arbeidsmengden for å få hentet inn og systematisert medlemmer. Gjennom grensesnitt for maskin-til-maskin kommunikasjon kan medlemmer automatisk legges inn og grupperes fra tredjepartsløsninger, for eksempel personalsystem eller webskjema for kundeklubb.

Sende SMS

Når tiden kommer for å sende ut SMS kan man velge å sende til fritt definerte enkeltmottakere, eller man kan velge å sende til mottakere i forhåndsdefinerte grupper. Lange tekstmeldinger er også støttet i Reach, hvilket gjør at man har plass til å formulere gode og forståelige meldinger. Dashboard viser løpende status på alle utsendelser og man kan lett se hvilke mottakere som har og ikke har fått meldingen.

Malstyring

Sender man ofte likelydende meldinger kan det være veldig tidsbesparende å opprette maler som kan hentes frem når man skal sende ut en melding. Tekst fra mal kan hentes direkte fra grenseflaten der man oppretter en utgående melding. En annen positiv effekt av å bruke maler for tekstmeldinger er at man litt lettere kan unngå skrivefeil i meldingene som går ut. Malene kan også redigeres og endring på maler loggføres med innhold, dato, tidspunkt og hvem som endret malen.

Planlagte utsendelser

Reach gir muligheten for å planlegge utsendelser frem i tid. Med få trykk legger man inn ønsket tidspunkt og så vil meldingen gå ut på det angitte tidspunktet. Man kan når som helst før utsendelsen starter endre på meldingens innhold, mottakere og tidspunkt for start. Dette gjør at det er enkelt for virksomheten å koordinere utsendelse av sms med bestemte aktiviteter slik som markedskampanjer eller annet som skjer innenfor et spesifikt tidsrom.

Varsling og Beredskap

Hendelser og varsling

Med løsningen for varsling og beredskap kan din etat, virksomhet eller organisasjon effektivt planlegge, loggføre, varsle og rapportere rundt både planlagte og uforutsette hendelser. Datagrunnlag om mottakere kan automatisk hentes fra interne systemer eller tredjeparter. Til kommunale og statlige enheter tilbyr vi uttrekk av mottakere basert på registrert befolkningsmasse.

Kapasitet

Gjennomfør varsling av flere hundre tusen mottakere innenfor et lite tidsrom.

Flere kanaler

Varsle med tekstmelding, talemelding og data til grupper eller befolkning.

Rapportering

Utvidet informasjon om statuser, mottakere, tidspunkt for hendelser med mer.

Sikkerhet

All informasjon er lagret på servere i Norge, for samsvar med Arkivloven.

Status på mottakere

Servicemeldinger

Det moderne mennesket stiller stadig høyere krav til tjenesteleverandører når det kommer til å bli informert om hendelser og annet som kan påvirke kvaliteten på tjenester levert til dem. Tjenesteleverandører for infrastruktur som vei, vann, strøm og transport blir stilt spesielt høye krav til, og disse må på forsvarlig vis kunne kommunisere informasjon knyttet til tjenestekvalitet til sine kunder.

Befolkningsvarsling

Områdevarsling

Stix Reach har støtte for telling og uttrekk av befolkning basert på område valgt i kart. Område kan defineres ved frihåndstegning av polygon eller defineres med senterpunkt og radius fra dette punktet. Systemet trekker ut de privatpersoner og bedrifter som er registrert innenfor området og det vises både oppsummering og detaljvisning for befolkningen.

Områdevarslingen kan brukes som en del av arbeid med varsling og beredskap, og er en naturlig utvidelse når man skal ivareta og trygge befolkningen i et område.

Sårbare og prioriterte mottakere

Når man skal gjennomføre varsling har man ofte behov for å sørge for at enkelte mottakere blir prioritert foran andre. Reach har god støtte for å legge inn prioriterte mottakere som vil motta meldinger før alle andre mottakere i en utsendelse.

Denne funksjonaliteten kan brukes til å sørge for hurtig og tidlig varsling av for eksempel forflytningshemmede eller andre særlig sårbare mottakere, eller simpelthen bare prioriterte kunder / leverandører.

Logikken for håndtering av prioriterte mottakere sørger for at disse alltid blir behandlet før andre mottakere, både ved første utsendelse og når systemet automatisk prøver ny leveranse grunnet manglende bekreftet mottak.

API-tilgang

Som utviklere setter vi selv stor pris på veldokumenterte og oversiktlige API, og mener at Reach sitt API treffer på begge disse punktene. Alle handlinger som du kan gjennomføre i webgrensesnittet kan gjennomføres via vårt REST API, og metodene er dokumentert med eksempler på både input og returverdier fra API.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Hvis du legger igjen dine kontaktdetaljer i skjemaet under vil vi kontakte deg ved første anledning for gjennomgang av hvordan Reach kan hjelpe din virksomhet.

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på nettstedet vårt. Les mer

Nei takk